Szkolenie z komunikacji w zespole

Asystenci rodziny
Autoprezentacja
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i atmosfery sprzyjającej nauce
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
Czy ja to JA? – wrodzony typ osobowości na co dzień
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Etykieta w biznesie
Jak radzić sobie ze stresem
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Marketing w pigułce
Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Mind Mapping
Mnemotechniki czyli sztuka zapamiętywania
Motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
NLP w biznesie
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI, sekretariatów wydziałów
Obsługa oprogramowania
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Programy trenerskie: Train the trainer
Prowadzenie efektywnych spotkań
Prowadzenie zebrań online, zdalnych prezentacji i wideokonferencji. Jak zaangażować słuchaczy oraz podnieść efektywność wirtualnych spotkań
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Reklama
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczny windykator
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Team management training
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Techniki wywierania wpływu i obrona przed manipulacją
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Warsztat Kreatywny
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wizerunek członka załogi
Wystąpienia publiczne
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie personelem
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie szkoleniami
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zengranina czyli prosta i kreatywna metoda odstresowania i wyrażania siebie
Żyj w zgodzie z sobą i innymi - warsztat asertywności

Szkolenie komunikacja w zespole pomoże rozwiązać Twoje problemy!

Z takim hasłem często firmy szkoleniowe usiłują dotrzeć do szerokiego grona uczestników chcących zdobyć nową lub poszerzyć już zdobytą wiedzę z zakresu komunikacji w zespole. To, czy im się to udaje, czy też nie i z jakim skutkiem jest wiedzą tajemną, bo przecież nie ma dostatecznych badań efektywności szkoleń z tak szeroko pojętego zakresu, jakim jest komunikacja. Tak więc jakiego wyboru ma dokonać potencjalny Uczestnik szkolenia z komunikacji w zespole? Czym ma się kierować przy wyborze programu szkolenia, na co ma postawić, aby wypracować najbardziej efektywny model współpracy zespołowej opartej na empatycznej komunikacji? Na te i na inne pytania powinno odpowiedzieć profesjonalne szkolenie – Komunikacja w zespole.

Zacznijmy od poznania się - szkolenie z komunikacji w zespole

Szkolenia z komunikacji w zespole często są oparte na ustaleniu u Uczestników wrodzonych typów osobowości wg wskaźnika MBTI oraz zapoznanie ich ze specyfiką zachowań innych w kontekście ich własnych typów osobowości, używając do tego różnych metod szkoleniowych. Brzmi to dosyć skomplikowanie, jednak sednem sprawy jest to, jakich narzędzi przekazu używają Trenerzy, abyśmy umiejętnie mogli samodzielnie określić swój typ osobowości i osób, z którymi współpracujemy, przełamując wewnętrzne i zewnętrzne  stereotypy ocen i naszych wyobrażeń. Ważne jest więc, aby podczas pracy z Trenerem nad typologią i komunikacją w zespole Uczestnicy poprzez indywidualne wypowiedzi i dyskusje w grupie wspólnie wypracowywali model korzystnych rozwiązań stymulujących efektywną współpracę i empatyczną komunikację w zespole.

Wyższy poziom wtajemniczenia - trudności w komunikacji zespołowej

Kolejny etap podnoszenia stopnia trudności w komunikacji zespołowej pojawia się dopiero wtedy, kiedy okazuje się, że nasza werbalizacja to tylko 7% oceny komunikatu, a pozostałe 93% tej oceny to mowa ciała, zarządzanie obszarem, tempr głosu, itd. Krótko mówiąc, diabeł tkwi w komunikacji niewerbalnej. Aby osiągnąć ten wyższy poziom wtajemniczenia, program szkolenia musi więc przewidywać warsztaty z budowania wizerunku, autoprezentacji, stawiać na naukę odczytywania mowy ciała swoich rozmówców, ich emocji oraz takiego operowania komunikacją niewerbalną, która zapewni osiągnięcie zaplanowanego efektu np. wzmocnienie swojego autorytetu w zespole.

Efektywna komunikacja interpersonalna

Z pewnością można zaryzykować stwierdzenie, że najwyższym poziomem wtajemniczenia w komunikacji w zespole jest zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz skuteczne i etyczne wpływanie na innych, a umiejętność odróżnienia perswazji od manipulacji powinna nam w tym pomóc. Tak więc, jeśli czasem masz wrażenie, że otoczenie Tobą manipuluje, a Twoje argumenty nie działają, szkolenie z zakresu komunikacji w zespole to klucz do rozwoju umiejętności poprawnego i efektywnego komunikowania się, trafnego przekazu informacji zwrotnej i budowania dobrych relacji w komunikacji zespołowej.

KONTAKT