Szkolenie z komunikacji w zespole

Asystenci rodziny
Autoprezentacja
Autoprezentacja w kierowaniu biurem - Kreowanie autoprezentacji własnej, biura i szefa
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i atmosfery sprzyjającej nauce
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
Czy ja to JA? – wrodzony typ osobowości na co dzień
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Etykieta w biznesie
Jak radzić sobie ze stresem
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Marketing w pigułce
Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Mind Mapping
Mnemotechniki czyli sztuka zapamiętywania
Motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
NLP w biznesie
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI, sekretariatów wydziałów
Obsługa oprogramowania
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Programy trenerskie: Train the trainer
Prowadzenie efektywnych spotkań
Prowadzenie zebrań online, zdalnych prezentacji i wideokonferencji. Jak zaangażować słuchaczy oraz podnieść efektywność wirtualnych spotkań
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Reklama
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczny windykator
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Team management training
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Techniki wywierania wpływu i obrona przed manipulacją
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Warsztat Kreatywny
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wizerunek członka załogi
Wystąpienia publiczne
Wystąpienia publiczne i prezentacja biznesowa w PPT
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie personelem
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie szkoleniami
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zengranina czyli prosta i kreatywna metoda odstresowania i wyrażania siebie
Żyj w zgodzie z sobą i innymi - warsztat asertywności
KONTAKT