Szkolenia dla liderów

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Autoprezentacja
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Biznes i finanse w MS Excel
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Coaching
Cybernetyka przywództwa
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Etykieta w biznesie
Finanse dla niefinansistów
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Jak radzić sobie ze stresem
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Lean Manufacturing
Marketing i PR w Internecie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing polityczny i Media Relations – czyli jak wygrać wybory parlamentarne?
Marketing w pigułce
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Mind Mapping
Narzędzia budowania autorytetu szefa
NLP w biznesie
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsługa oprogramowania
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie mediów
Podstawy savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego dla żołnierzy zawodowych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Prawo pracy na liście płac
Prawo zamówień publicznych
Prawo zobowiązań
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Profesjonalna obsługa klienta
Programy trenerskie: Train the trainer
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przestępstwa gospodarcze
Przewidywanie - Analiza regresji we wszystkich odsłonach
Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Reklama
Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny
Savoir vivre w biznesie
Savoir vivre w biznesie z elementami wystąpień publicznych oraz kultury języka
Skuteczna promocja w Internecie
Social Media
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki handlowe
Szkolenie AdWords
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Team management training
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji menedżerskich
Trudne rozmowy z pracownikami
Tworzenie procedur
Tworzenie serwisów internetowych
Umowa o zakazie konkurencji
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Współpraca z agencją reklamową
Wystąpienia publiczne
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zawodoznawstwo
Zmiany w systemie podatkowym
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty
KONTAKT