Szkolenia księgowe

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Administracja w nieruchomościach
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii
Biznes i finanse w MS Excel
Controlling finansowy
Czas pracy dla profesjonalistów – planowanie, rozliczanie
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Fundusze Sołeckie w praktyce
Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Księgi wieczyste i hipoteka
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
Lista płac od podstaw
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podatki w kulturze 2019
Podstawy prawa dla księgowości
Poprawne redagowanie pism urzędowych
Postępowanie upadłościowe
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
Prawo pracy na liście płac
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedawnienie zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przestępstwa gospodarcze
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczny windykator
Specjalista ds. kadr i płac
Świadczenia rodzinne
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Ubezpieczanie transakcji handlowych
Urlopy pracownicze
VAT polsko - unijny
Warunki Kontraktowe FIDIC
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie czasem dla pracowników działu księgowości
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich w świetle najnowszych zmian
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w podatkach
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.
Zmiany w systemie podatkowym

Szkolenia księgowe - dlaczego warto się na nie decydować?

Korzystanie z możliwości szkoleń i kursów, z całą pewnością jest bardzo rozwijające. Zarówno w sferze osobistej, jak i w kontekście przyszłej kariery. To dlatego warto dobierać szkolenia, które odpowiadają zainteresowaniom oraz przyszłym planom. Przykładem naprawdę przyszłościowych szkoleń, mogą okazać się szkolenia księgowe. Dzięki nim uzyskać można naprawdę wiele niezbędnych informacji, które przydadzą się, zarówno osobom prowadzącym własną działalność, jak i wszystkim księgowym, które chcą nadążać za zmieniającymi się przepisami i wprowadzanymi nowościami.

Kursy księgowe online - wygoda i profesjonalizm

Wszystkie oferowane przez nas szkolenia prowadzone są przez internet. To odpowiedz na zmieniający się świat i zapotrzebowania klientów. To dlatego kursy księgowe online cieszą się rosnącą popularnością. Można wykonywać je w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Wszystkie lekcje zaprezentowane są w sposób bardzo przystępny, tak aby było to w pełni zrozumiałe, zarówno dla osób, które mają w tej kwestii doświadczenie, jak i dla wszystkich tych, które dopiero zaczynają. Szeroki wybór sprawia, że znalezienie czegoś w sam raz dla siebie, nie będzie stanowić żadnego problemu!

Kursy księgowe - idealne na prezent dla osoby, która chce się rozwijać

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się prezentowanie kursów i szkoleń bliskim sobie osobom. Jest to bardzo funkcjonalny prezent, ponieważ skorzystać może z niego każdy, kto nastawiony jest na ciągły samorozwój. Kursy księgowe spodobają się studentom pokrewnych kierunków, ale i tym którzy pracują już na takim stanowisku i chcą podnieść kwalifikacje. Zwłaszcza że, obecnie w naszej ofercie mamy naprawdę wiele tematów i zagadnień, które warto poruszyć. Również tych najbardziej na czasie, dotyczących zmian podatkowych i rozliczeniowych. To świetna propozycja także dla osób, które rozliczają się samodzielnie i szukają wsparcia.

Szkolenia księgowe - dodatkowe kwalifikacje

Każde wykonane szkolenie lub kurs, wiąże się z podniesieniem własnych kwalifikacji i umiejętności. To dlatego szkolenia księgowe pozwalają lepiej odnajdywać się w zasadach dotyczących rozliczeń, wystawiania faktur, obliczeń i przepisów prawnych związanych z tym zagadnieniem. Każdy nowy kurs czegoś uczy i oswaja z daną materią, co przydatne może być w pracy, jak i w życiu codziennym. Po ukończeniu kursu oferujemy certyfikat, którego można użyć na przykład przy składaniu swojego CV.

KONTAKT