Szkolenia dla HR

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ABI w placówkach oświatowych i szkołach
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Coaching
Czas pracy dla profesjonalistów – planowanie, rozliczanie
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elastyczne formy świadczenia pracy
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Headhunting
Headhunting i rekrutacja specjalistów w branży IT
Klient w urzędzie - doskonałe relacje interpersonalne - doskonała obsługa klienta
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Lean Manufacturing
Lista płac od podstaw
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Obowiązek alimentacyjny
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Podróze służbowe- zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Poprawne redagowanie pism urzędowych
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
Prawo pracy na liście płac
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo zobowiązań
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Projektowanie i wykorzystywanie modeli kompetencyjnych w ZZL
Projekty diagnostyczno doradcze w obszarze HR
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Public relations
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Skuteczny samorządowiec
Skuteczny windykator
Social Media
Specjalista ds. kadr i płac
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Świadczenia rodzinne
Systemy oceny pracowników
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Tworzenie procedur
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Urlopy pracownicze
Wymiar czasu pracy w instytucjach kultury
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie szkoleniami
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich w świetle najnowszych zmian
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zawodoznawstwo
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Zmiany w podatkach
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.
Zmiany w systemie podatkowym

Szkolenia dla HR

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia dla hr?

Dzięki postępującej cyfryzacji mamy o wiele łatwiejszy dostęp do wiedzy niż w minionych dekadach. Efektem tego procesu jest możliwość skorzystania ze szkolenia dla hr, dzięki któremu będzie można oczekiwać poprawy kompetencji w wybranych przez siebie obszarach. Regularne uczestnictwo w takich spotkaniach przynosi szereg korzyści na wielu płaszczyznach. Dotyczy to bowiem nie tylko uzupełnienia wiedzy, ale może być także jednym z czynników zwiększających motywację do realizacji zadań na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas.

Jakie szkolenia dla hr są szczególnie godne uwagi?

W naszej placówce przygotowaliśmy specjalną propozycję szkoleń dla hr. Różnorodność tematyki sprawia, że każdy będzie w stanie wybrać dla siebie odpowiedni blok tematyczny. Możemy zaproponować spotkania dotyczące np. coachingu, kreatywnego rozwiązywania problemów jak i zgłębienia zagadnień dotyczących prawa pracy czy rozliczania pracy. W zależności od indywidualnych doświadczeń oraz aktualnego stanu wiedzy i preferencji można skomponować dla siebie skrojoną na miarę ścieżkę szkoleniową, która pozwoli wyposażyć się w specjalistyczną wiedzę.

Otwarte i zamknięte szkolenia w Adept

Jeżeli zależy Ci na tym, aby uzupełnić wiedzę Twojej załogi w ściśle określonej dziedzinie - sugerujemy rozważenie ze skorzystania z zamkniętego szkolenia dla hr. Dotyczy to sytuacji, kiedy masz do przeszkolenia co najmniej 5 osób. Dlaczego warto zainteresować się taką formą spotkania? Otóż wówczas trener ma możliwość skupienia się na aspektach dotyczących wyłącznie Twojego przedsiębiorstwa. Przygotowanie takiej indywidualnej ścieżki z pewnością przyniesie jeszcze lepsze rezultaty. Warto także wspomnieć, że zawsze jest to poprzedzone analizą potrzeb oraz sytuacji firmy. Dzięki temu łatwiej będzie odnieść się do codziennych case study - praca na takich żywych przykładach będzie także bardziej angażująca!

Inwestycja w wiedzę zawsze procentuje

Regularne uczestnictwo w takich szkoleniach dla hr z pewnością będzie jednym z czynników wpływających na zwiększenie poziomu wiedzy w wybranych obszarach. To prosta droga do wyspecjalizowania pracowników czy to w coachingu czy np. w rozliczaniu pracy. Szeroka oferta naszych szkoleń z pewnością zainspiruje Cię do opracowania ścieżki rozwoju dla Ciebie i Twojej załogi! Dołącz do tysięcy zadowolonych kursantów i podnieś swoje kompetencje - trenerzy w naszej placówce z ochotą dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Skorzystaj z tej możliwości!

KONTAKT