Szkolenia z komunikacji

Akademia Public Relations - Media Relations
Aktywna sprzedaż w codziennej praktyce dla nie sprzedawców
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Asystenci rodziny
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów –poziom zaawansowany–projekty EFS
Autoprezentacja
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
Coaching
Copywriting dla kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych
Czy ja to JA? – wrodzony typ osobowości na co dzień
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dziecko w rozwodzie
Dziennikarstwo internetowe
E-commerce
Efektywna i skuteczna sprzedaż terminali płatniczych
Efektywne techniki sprzedaży ubezpieczeń życiowych
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Elektroniczne wnoszenie spraw
Elektroniczne załatwianie spraw
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Etykieta w biznesie
Event Manager – organizator imprez
Headhunting
Headhunting i rekrutacja specjalistów w branży IT
Internetowa kampania reklamowa przy minimalnym koszcie i maksymalnym efekcie!
Jak radzić sobie ze stresem
Klient w urzędzie - doskonałe relacje interpersonalne - doskonała obsługa klienta
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Komunikacja i techniki wywierania wpływu
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Komunikacja marketingowa na rynku B2B
Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI
Kontrakt socjalny
Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w działaniach ochronnych VIP
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Kurs języka angielskiego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego
Lean Manufacturing
Marketing i obsługa klienta w placówce medczynej
Marketing i PR w Internecie
Marketing i sprzedaż usług hotelowych
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing polityczny i Media Relations – czyli jak wygrać wybory parlamentarne?
Marketing w pigułce
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Mind Mapping
Mnemotechniki czyli sztuka zapamiętywania
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
NLP w biznesie
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Obowiązek alimentacyjny
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI, sekretariatów wydziałów
Obsługa klienta wewnętrznego
Obsługa oprogramowania
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Osobowość dziecka – wrodzona matryca czy tabula rasa?
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie mediów
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Podstawy savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego dla żołnierzy zawodowych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Praca socjalna z rodziną problemową
Praca z trudnym interesantem
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Proces uczenia się i nauczania w zgodzie z wrodzonymi preferencjami
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Profesjonalna obsługa klienta
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Programy trenerskie: Train the trainer
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Prowadzenie rozmów audytorskich,komunikacja z podmiotem kontrolowanym
Prowadzenie zebrań online, zdalnych prezentacji i wideokonferencji. Jak zaangażować słuchaczy oraz podnieść efektywność wirtualnych spotkań
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Psychologia relacji z pacjentem
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Reklama
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny
Savoir vivre w biznesie
Savoir vivre w biznesie z elementami wystąpień publicznych oraz kultury języka
Sekretarka - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i procesu zarządzania czasem
Self-Coaching
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczna sprzedaż z elementami telemarketingu - warsztaty praktyczne
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczne motywowanie pracowników
Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży
Skuteczny handlowiec - Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy handlowej
Skuteczny PR dla zaawansowanych. Warsztaty z kamerą.
Skuteczny samorządowiec
Skuteczny windykator
Social Media
Social Media, czyli sposób na dobry marketing w społecznościach.
Sprzedaż jako proces – założenia ogólne
Sprzedaż na rynku B2B
Szkolenie AdWords
Szkolenie dla duchownych z przemawiania
Szkolenie dla dziennikarzy - Mowa ciała rozmówcy
Szkolenie dla wykładowców akademickich i trenerów – skuteczna prezentacja
Sztuka efektywnej sprzedaży
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Techniki wywierania wpływu i obrona przed manipulacją
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji menedżerskich
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Trening medialny, czyli jak dobrze wypowiadać się publicznie
Trening umiejętności z wykorzystaniem technik sprzedaży w praktyce
Trudne rozmowy z pracownikami
Trudny klient w branży medycznej
Tworzenie serwisów internetowych
Warsztaty zajęć improwizacyjnych
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Wizerunek członka załogi
Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Współpraca z agencją reklamową
Wystąpienia publiczne
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów
Żyj w zgodzie z sobą i innymi - warsztat asertywności
KONTAKT