Szkolenia menedżerskie

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Akademia Public Relations - Media Relations
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Autoprezentacja
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
Biznes i finanse w MS Excel
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
Coaching
CRM dla kadry zarządzającej
Cybernetyka przywództwa
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing
Elektroniczne załatwianie spraw
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Etykieta w biznesie
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Fundusze Sołeckie w praktyce
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Jak radzić sobie ze stresem
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Komunikacja i techniki wywierania wpływu
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Lean Manufacturing
Lean office – biuro doskonałe
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Marketing i PR w Internecie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing w pigułce
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Mind Mapping
Mowa ciała i komunikacja niewerbalna pracowników i managerów urzędu - Szkolenie specjalistyczne
MS Project w zarządzaniu projektami
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
NLP w biznesie
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsługa oprogramowania
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Planowanie mediów
Planowanie przestrzenne
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Postępowanie administracyjne w JST
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praca z trudnym interesantem
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy na liście płac
Prawo prasowe
Prawo zamówień publicznych
Prawo zobowiązań
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Programy trenerskie: Train the trainer
Projektowanie i wykorzystywanie modeli kompetencyjnych w ZZL
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Reklama
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczne motywowanie pracowników
Skuteczne negocjacje
Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży
Social Media
SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprzedaż perswazyjna, czyli jak skutecznie przekonywać klienta - poziom podstawowy
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
Systemy oceny pracowników
Szkolenie AdWords
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Szkolenie produktowe
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Tajniki skutecznego ofertowania - Pozyskaj klienta kompetencjami i dopasowaniem propozycji
Team management training
Techniki emisji głosu
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Trening kompetencji menedżerskich
Trudne rozmowy z pracownikami
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Tworzenie serwisów internetowych
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Urlopy pracownicze
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Wizerunek członka załogi
Współpraca z agencją reklamową
Wymiar czasu pracy w instytucjach kultury
Wypalenie zawodowe- objawy, zagrożenia i profilaktyka
Wystąpienia publiczne
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie potencjałem osobistym i zawodowym
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie szkoleniami
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zawodoznawstwo
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w prawie pracy - podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach.

Kto powinien zdecydować się na szkolenia menadżerskie?

Opcji wszelakich kursów i szkoleń jest coraz więcej. Wszystko to sprawia, że czasami naprawdę trudno jest wybrać coś dla siebie. Warto jednak kierować się tym, aby takie szkolenie było dopasowane do własnej ścieżki rozwoju, którą się podąża. Na pewno szkolenia menadżerskie będą dedykowane wszystkim osobom, które zajmują się zarządzaniem, albo mają dopiero takie plany. Warto też pamiętać, że poszczególne szkolenia i kursy dla menadżerów różnią się między sobą branżami. Zawsze warto decydować się na zagadnienia sobie najbliższe.

Szkolenia menadżerskie - kiedy będą trafionym wyborem?

Skoro już wiadomo, dla kogo szkolenia menadżerskie będą najbardziej rozwojowe, warto też wiedzieć, kiedy szczególnie warto się na nie zdecydować. Nie tylko, wtedy gdy obejmuje się nową posadę w pracy, ale również za każdym razem, gdy chce się podnieść swoje kompetencje i nauczyć się czegoś całkowicie nowego. Zwłaszcza że, do wyboru pozostaje tak wiele kuszących propozycji. Wśród nich na pewno każdy znajdzie coś, co przykuwać będzie jego uwagę i spełni jego oczekiwania.

Szkolenia menadżerskie i marketing - to także znajduje się w naszej ofercie

Warto od razu zaznaczyć, że szkolenia menadżerskie to nie jedyne, jakie znajdują się w naszej ofercie. Dostępnych jest też bardzo dużo innych kursów i szkoleń, które są bezpośrednio ze sobą połączone. Jak na przykład te z marketingu, które dają naprawdę duże możliwości rozwojowe. Oprócz tego polepszyć można także swoje umiejętności z zakresu biznesu, planowania, excela czy księgowości. Każdy z dostępnych kursów opiera się na całkowicie innych zagadnieniach. Podjęcie decyzji w zakresie konkretnego szkolenia nie jest takie trudne, ponieważ na stronie znajduje się dokładny opis każdego z nich. Zapoznać się można z punktowym planem i zagadnieniami, które będą omawiane, jak i z tym, jak dużo czasu zająć mogą konkretne tematy. W ten sposób podjąć można decyzję o zapisaniu się na takowy kurs lub też nie.

Szkolenia menadżerskie - szkolenia w języku angielskim

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia menadżerskie, które prowadzone są w języku angielskim. Dzięki temu można od razu przyswajać materiał i cenne słownictwo po angielsku, co będzie niewątpliwie dużym krokiem naprzód. Oprócz tego są to też szkolenia, z których, jak najbardziej skorzystać mogą obcokrajowcy. To rekomendowane i sprawdzone kursy, które są prowadzone na naprawdę najwyższym poziomie, aby dostarczyć całe kompendium potrzebnej wiedzy.

KONTAKT