Szkolenia biznesowe

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Akademia Public Relations - Media Relations
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Badania marketingowe jako wsparcie zarządzania organizacją
Biznes i finanse w MS Excel
Biznes Plan jako narzędzie efektywnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Coaching
Controlling finansowy
CRM dla kadry zarządzającej
Cybernetyka przywództwa
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dress code dla pracowników sądów
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii
Dziennikarstwo internetowe
E-mail marketing
E-mail marketing dla profesjonalistów i właścicieli firm
Efektywna i skuteczna sprzedaż terminali płatniczych
Efektywne techniki sprzedaży ubezpieczeń życiowych
Elektroniczne księgi wieczyste
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Etykieta w biznesie
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Fundusze Sołeckie w praktyce
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Jak radzić sobie ze stresem
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Komunikacja marketingowa na rynku B2B
Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w działaniach ochronnych VIP
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS
Lean Manufacturing
Lean office – biuro doskonałe
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Magazynier z obsługą komputera
Marketing dla farmaceutów
Marketing i obsługa klienta w placówce medczynej
Marketing i PR w Internecie
Marketing i sprzedaż usług hotelowych
Marketing internetowy w biznesie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing polityczny i Media Relations – czyli jak wygrać wybory parlamentarne?
Marketing usług medycznych
Marketing w pigułce
Marketing w sektorze publicznym
Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Mowa ciała i komunikacja niewerbalna pracowników i managerów urzędu - Szkolenie specjalistyczne
Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii
MS Project w zarządzaniu projektami
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta
Negocjacje zakupowe
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
NLP w biznesie
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa naziemna
Obsługa oprogramowania
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Pisarz czy copywriter - jak zacząć zarabiać na słowie pisanym
Planowanie mediów
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podróze służbowe- zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Podstawy savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego dla żołnierzy zawodowych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Postępowanie administracyjne w JST
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praca w Danii
Praca z trudnym interesantem
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo spółek
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zobowiązań
Prezentacje, które sprzedają, prezenterzy którzy inspirują
Problematyka powierzchni: użytkowych, całkowitych, najmu, GLA, IGA, add-on factor, brutto, netto
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Profesjonalna obsługa klienta
Projektowanie 2D - szkolenie z DraftSight
Promocja na rynkach zagranicznych,eksport kosmetyków do USA
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Prowadzenie efektywnych spotkań
Prowadzenie i finansowanie działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody
Prowadzenie zebrań online, zdalnych prezentacji i wideokonferencji. Jak zaangażować słuchaczy oraz podnieść efektywność wirtualnych spotkań
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przedsiębiorczość od A do Z.
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Przewidywanie - Analiza regresji we wszystkich odsłonach
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny
Savoir vivre w biznesie
Savoir vivre w biznesie z elementami wystąpień publicznych oraz kultury języka
Sekretarka - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i procesu zarządzania czasem
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczna sprzedaż z elementami telemarketingu - warsztaty praktyczne
Skuteczne negocjacje
Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży
Skuteczny handlowiec - Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy handlowej
Social Media
Social Media, czyli sposób na dobry marketing w społecznościach.
SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Specjalista ds. kadr i płac
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki handlowe
Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami
Sprzedaż jako proces – założenia ogólne
Sprzedaż na rynku B2B
Sprzedaż perswazyjna, czyli jak skutecznie przekonywać klienta - poziom podstawowy
Sprzedaż produktów luksusowych i marek premium
Standard wizyty lekarskiej przedstawiciela medycznego
Standard wizyty sprzedażowej przedstawiciela handlowego z uwzględnieniem specyfiki rynku aptecznego
Structogram® Training System
Sytuacje kryzysowe na pokładzie
Szkolenie AdWords
Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług eko - turystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
Szkolenie produktowe
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka efektywnej sprzedaży
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Tajemnica bankowa- aspekty praktyczne
Tajniki skutecznego ofertowania - Pozyskaj klienta kompetencjami i dopasowaniem propozycji
Techniczne wymogi druku przemysłowego
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Trening kompetencji menedżerskich
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Trening kreatywności
Trening umiejętności z wykorzystaniem technik sprzedaży w praktyce
Treść, która sprzeda wszystko – Liczy się każde słowo
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Tworzenie serwisów internetowych
Umiejętności handlowe
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Warsztat Kreatywny
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Wiem - Rozumiem - Wybieram – świadomy rozwój osobisty i zawodowy w oparciu o wrodzone preferencje
Work life balance w pracy Nadleśnictwa
Work-Life Balance czyli na drodze do równowagi życiowej
Współczesna biurowość
Współpraca z agencją reklamową
Wycena nieruchomości i weryfikacja operatów szacunkowych
Wypalenie zawodowe- objawy, zagrożenia i profilaktyka
Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie produkcją – Action Pack
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie szkoleniami
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zmianą
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zengranina czyli prosta i kreatywna metoda odstresowania i wyrażania siebie
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków

Dlaczego warto decydować się na szkolenia biznesowe?

Wszelkiego rodzaju szkolenia to doskonały sposób na to, aby poszerzać swoje umiejętności i wiedzę, a także, aby stopniowo stać się specjalistą w swojej dziedzinie. Oczywiście w związku z tym bardzo ważne jest umiejętne dobieranie takich szkoleń pod swoje możliwości i potrzeby. Na pewno jednak w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju szkolenia biznesowe. To właśnie one dają wiele perspektyw na przyszłość, pozwalają dowiedzieć się wielu przydatnych kwestii, zarówno w ramach prowadzenia własnego biznesu, jak i sprawnego działania w strukturach, którymi należy zarządzać. Nawet jeśli chodzi o same szkolenia biznesowe, do wyboru pozostaje wiele różnych opcji i kursów tematycznych, które mogą okazać się w pełni interesujące.

Szkolenia z biznesu - do kogo są kierowane?

Często właśnie różne szkolenia dedykowane są rożnym grupom społecznym czy też osobom. Na tej podstawie o wiele łatwiej jest dobrać dla siebie kurs, który spełni wszelkie oczekiwania. Tego typu szkolenia zawsze powinny być dokładnie dobrane względem swoich możliwości, potrzeb, jak i zainteresowań. W ten sposób można mieć pewność, że zajęcia faktycznie przyniosą oczekiwane rezultaty i pogłębią dany zakres wiedzy. To właśnie dlatego szkolenia z biznesu polecane są każdemu, kto interesuje się prowadzeniem własnego biznesu, a także wszystkimi pokrewnymi tematami, które dotyczyć mogą szeroko pojętego biznesu. Są to szkolenia, które dotyczą, zarówno kwestii zaawansowanych, jak i bardzo początkujących zakresów. Każdy znajdzie dla siebie coś w sam raz względem sowich możliwości i upodobań, co również jest bardzo ważne.

Wszystkie szkolenia biznesowe w jednym miejscu

Bardzo dużą wygodą jest również to, że w tym przypadku wszystkie szkolenia biznesowe znaleźć można w jednym miejscu. Decydowanie się na kursy i szkolenia online, z całą pewnością jest rozwiązaniem iście z przyszłości. Do tego już sama lista propozycji, jest naprawdę długa, interesująca i odpowiednio opisana, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Szkolenia z biznesu dla młodych przedsiębiorców

Nie da się ukryć, że szkolenia z biznesu są również, a może przede wszystkim, kierowane do młodych przedsiębiorców, którzy dopiero rozmyślają nad założeniem własnej firmy, albo założyli ją naprawdę niedawno. W takim przypadku szkolenia dotyczące biznesu, na pewno będą solidną dawką najlepszych informacji prosto z pierwszej ręki. Zdecydowanie warto korzystać z takich możliwości.

KONTAKT